Friday, December 25, 2009

Orang yang kuat.


Orang yang kuat ialah orang yang menahan marah-nya apa bila ia marah.

No comments:

Post a Comment