Friday, December 25, 2009

Ilmu yang berguna.


Ilmu yang berguna ialah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah SWT.
Waallahu a'alam.

No comments:

Post a Comment